(blackonyx001) 8mm Round Black Onyx - Scottsdale Bead Supply

(bom021) 8mm Round Black Onyx

  • $12.00


8mm Black Onyx beads on approximately a 16" strand