Black Onyx 16" Strand

(bom001) Black Onyx 16" Strand

  • $30.00


Matte Style 16" Gemstone Strand